Ujian Presentasi TA I an. Retry Ratna Wulandari, Rabu, 9 Januari 2019, Pkl 11.15 WIB .

UJIAN  PRESENTASI TA I 3 SKS

PROGRAM SARJANA MATEMATIKA

 Mhsw      .    : Retry Ratna Wulandari

NIM             : 15/383339/PA/16999

Hari /Tgl      : rABU, 10 Januari 2019

Pukul           :  11. 15 wib.

Ruang          : R. Sidang 3 Dep Mat

 

pembimbing :

Imam Solekhudin, M. Si., Dr.

Info Akademik

Seminar TA I dan Ujian Akhir TA II

LinksAkreditasi