Peng. Ujian TA S1 Prodi Matematika an. Ratna Oktavianingrum Rahmawati

UJIAN SKRIPSI

PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA

 

Mhsw      .    : Ratna Oktavianingrum Rahmawati

NIM             : 10/296321/PA/12957

Hari /Tgl     : Selasa, 24 Januair 2017

Jam              : 10.00 WIB

Ruang          : R. Seminar 2 L 3

   Tim Penguji :

  1. Salmah, M. Si., Dr., Prof. ( Pembimbing )
  2. Solikhatun, M. Si., Dr. ( Ketua Tim Penguji ) 
  3. Dwi Ertiningsih, S. Si., M. Si.
  4. Sumardi, M. Si., Dr.

 

Pengumuman Ujian TA Mahasiswa S1 an. Zahrotul Amalia Solakha

UJIAN SKRIPSI

PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA

 

Mahasiswwa   : Zahrotul Amalia Solakha

NIM                  : 12/330985/PA/14419

Hari /Tgl         : Selasa, 10 Januari 2017

Jam                  : 11.00 WIB

Ruang              : R. Sidang Dep. Mat L 1

 

   Tim Penguji :

  1. Salmah, M. Si., Dr. Prof. ( Pembimbing )
  2. Imam Solekhudin, M. Si., Dr. ( Ketua Tim Penguji )
  3. Solikhatun, M. Si., Dr.
  4. Ari Suparwanto, M. Si., Dr.
  5. Sumardi, M. Si., Dr.

Pengumuman Ujian TA Mahasiswa S1 Prodi Mat. an. Selvi Faristasari

UJIAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA

Mahasiswa     : Selvi Faristasari
NIM                 : 12/334698/PA/14931
Hari /Tgl        : Selasa, 3 Januair 2017
Jam                 : 11.00 WIB
Ruang             : R. Seminar 2 L 3

Tim Penguji :
1. Adhitya Ronnie Effendie, M. Sc., Dr. ( Pembimbing )
2. Sumardi, M. Si., Dr. ( Ketua Tim Penguji )
3. Lina Aryati, M. S., Dr.
4. Abdurakhman, M. Si., Dr.

Pengumuman Ujian TA Mahasiswa S1 Prodi Mat. an. Annisa Nur Aulia

UJIAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA

Mahasiswa      : Annisa Nur Aulia
NIM                  : 12/334745/PA/14976
Hari /Tgl          : Rabu, 4 Januari 2017
Jam                   : 09.00 WIB
Ruang               : R. Seminar 2 L 3

Tim Penguji :
1. Diah Junia Eksi Palupi, M. Si., Dr. ( Pembimbing )
2. Yeni Susanti, M. Si., Dr. ( Ketua Tim Penguji )
3. Al. Sutjijana, M. Sc., Dr.
4. Solikhatun, M. Si., Dr.

Info Akademik

Seminar TA I dan Ujian Akhir TA II

Akreditasi