Author Archive

Seminar TA I a.n. Cantika Salsa Nurrahma, 8 Januari 2021, 10.00 WIB

Nama                     : Cantika Salsa Nurrahma

    Nomor Mhs.      : 17/412714/PA/18033

    Pembimbing  I   :  Lina Aryati, Dra., M.S., Dr. ret.nat.

    Hari/tanggal       :  Jum’at, 8 Januari 2021

    Pukul                 :  10.00 – 11.00 WIB

   Tempat                :  Daring Pakai Webex

Seminar TA I a.n. Muhammad Amin Mubarok Kamis, 7 Januari 2021, 09.00 WIB

Nama                     : Muhammad Amin Mubarok

    Nomor Mhs.      : 17/412725/PA/18044

    Pembimbing  I   :  Nanang Susyanto, S.Si., M.Sc., Dr.

    Hari/tanggal       :  Kamis, 7 Januari 2021

    Pukul                 :  09.00 – 10.00 WIB

   Tempat                :  Daring Pakai Webex

Seminar TA I a.n. Muhammad Zuhri Arfin Kamis, 7 Januari 2021, 08.00 WIB

    Nama                     : Muhammad Zuhri Arfin

    Nomor Mhs.        : 17/411328/PA/17848

    Pembimbing  I   :  Nanang Susyanto, S.Si., M.Sc., Dr.

    Hari/tanggal       :  Kamis, 7 Januari 2021

    Pukul                   :  08.00 – 09.00 WIB

   Tempat                 :  Daring Pakai Webex

Seminar TA I a.n. Naviatus Sholekah Selasa, 29 Desember 2020, 15.00 WIB

    Nama                  : Naviatus Sholekah

    Nomor Mhs.      : 17/409505/PA/17812

    Pembimbing  I   :  Ch. Rini Indrati, Dra., M.Si., Dr., Prof.

    Pembimbing II   : Nur Khusnussa’adah, S.Si., M.Sc.

    Hari/tanggal       :  Selasa, 29 Desember 2020

    Pukul                   :  15.00 – 16.00 WIB

   Tempat                :  Daring Pakai Webex

Seminar TA I a.n. Muhammad Arinal Haq Senin, 28 Desember 2020, 10.00 WIB

     Nama                 : Muhammad Arinal Haq

    Nomor Mhs.      : 17/412726/PA/18045

    Pembimbing      :  Yeni Susanti, S.Si., M.Si.,Dr. rer.nat.

    Hari/tanggal      :  Senin, 28 Desember 2020

    Pukul                 :  10.00 – 11.00 WIB

   Tempat               :  Daring Pakai Webex

Seminar TA I a.n. Saifullah Ali Senin, 21 Desember 2020, 15.30 WIB

    Nama                 : Saifullah Ali

    Nomor Mhs.      : 17/414656/PA/18156

    Pembimbing      :  Indah Emilia Wijayanti, S.Si., M.Si., Dr., Prof.

    Hari/tanggal      :  Senin, 21 Desember 2020

    Pukul                 :  15.30 – 16.30 WIB

   Tempat               :  Daring Pakai Webex

Pengumuman Seminar TA I Semester I 2020/2021

PENGUMUMAN

No: 76/Mat/ P_Mat/XII/2020

2 Desember 2020

 

 

Bagi mahasiswa yang mengambil  Tugas Akhir (TA) I di Semester I Tahun Ajaran 2020/2021 dipersilahkan Seminar TA I PALING LAMBAT tanggal 12 Januari  2021. 

 

Seminar TA I dapat dilaksanakan SETELAH Laporan TA I disetujui oleh Pembimbing.

 

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

 

TTD

 

Sekretarian Program Sarjana Matematika FMIPA UGM

Info Akademik

Seminar TA I dan Ujian Akhir TA II

LinksAkreditasi