Ujian TA Miranti Nabliyah, Kamis 31 Januari 2019 11.00 WIB

Ujian TA

Nama                        : Miranti Nabiylah

NIM                           : 14/365045/PA/16085

Hari/Tanggal           : Kamis, 31 Januari 2019

Pukul                         : 11.00 WIB

Ruang                       : Ruang Seminar 2 Departemen Matematika Lantai 3

Penguji                     :

        1. Irwan Endrayanto, M. Sc., Dr. ( Pembimbinga)

       2. Dwi Ertiningsih, S. Si., M. Si ( KEtua Penguji )

       3. Solikhatun, M. Si., Dr.

       4. Ari Dwi Hartanto, S. Si., M. Sc

Ujian TS – Ahmad Husain, Senin, 21 Januari 2019 Pukul 09. 00 WIB

Ujian TA

Nama                               : Ahmad Husain

Nomor Mahasiswa        : 13/349923/PA/15597

Hari/Tanggal                 : Senin, 21 Januari 2019

Pukul                               : 09.00 WIB

Ruang                             : Ruang Seminar 2 Departemen Matematika Lantai 3

Penguji                           :

 • Imam Solekhudin, M. Si., Dr. ( Pembimbing )
 • Sumardi, M. Si., Dr. ( Ketua Penguji )
 • Moch. Tari, Drs., M. Si.
 • Sekar Nugraheni, S. Si., M. Sc.

Ujian TA II 4 SKS an. Amira Istiqhfarin, Selasa 15 Januari 2019, Pkl 13.00 WIB

UJIAN  SKRIPSI

PROGRAM SARJANA MATEMATIKA

Nama           : Amira Istiqhfarin

NIM             : 13/347942/PA/15398

Hari /Tgl     : Selasa, 15 Januari 2019

Pukul           : 13.00 WIB

Ruang          : R. Sidang 2 Dep Mat L3

Tim Penguji :

 1. Sri Wahyuni, MS., Dr., Prof. ( Pembimbing )
 2. Al. Sutjijana, M. Sc., D (Ketua Tim Penguji)
 3. Iwan Ernanto, S. Si., M. Sc
 4. Nur Khusnussa’adah, S. Si., M

Ujian TA II 4 SKS an. Marianne Eka Viari, Senin, 14 Januari 2019, Pkl 09. 00 WIB

UJIAN  SKRIPSI

PROGRAM SARJANA MATEMATIKA

 Mhsw      .    : Marianne Eka Viari

NIM             : 14/366062/PA/16208

Hari /Tgl      : Senin, 14 Januari 2019

Pukul           : 09.00 WIB

Ruang          : R. Sidang 2 Dep Mat L3

 

   Tim Penguji :

 • Rini Indrati, M. Si., Dr., Prof. ( Pembimbing )
 • Imam Solekhudin, M. Si., Dr. (Ketua Tim Penguji)
 • Yusuf, Drs., MA
 • Iwan Ernanto, S. Si., M. Si  

Ujian TA II 4 SKS an. Khoirunnisa’ Rizky Noar F, Senin, 14 Januari 2019, Pkl 09.00 WIB.

UJIAN  SKRIPSI

PROGRAM SARJANA MATEMATIKA

 

Mhsw      .    : Khoirunnisa’ Rizky Noar F

NIM             : 15/378129/PA/16604

Hari /Tgl      : Senin, 14 Januari 2019

Pukul           : 09.00 WIB

Ruang          : R. Sidang 1 Dep Mat L3

 

   Tim Penguji :

 • Solikhatun, M. Si., Dr. ( Pembimbing )
 • Salmah, M. Si., Dr. (Ketua Tim Penguji)
 • Ari Suparwanto, M. Si., Dr.
 • Sutopo, M. Si., Dr.

Ujian TA II 4 SKS an. Arina Desy R. , Kamis , 10 Januari 2019, Pkl 09.00 WIB.

UJIAN  SKRIPSI

PROGRAM SARJANA MATEMATIKA

 Mhsw      .    : Arina Desy R.

NIM             : 13/350090/PA/15616

Hari /Tgl      : Kamis, 10 Januari 2019

Pukul           : 09.00 WIB

Ruang          : R. Sidang 1 Dep Mat L3

Tim Penguji :

 • Lina Aryati, MS., Dr. ( Pembimbing )
 • Solikhatun M. Si., Dr. (Ketua Tim Penguji)
 • Imam Solekhudin, M. Si., Dr.
 • Al. Sutjijana, M. Sc., Dr.

Ujian TA II 4 SKS an. Iqbal Jundi Hammadi, Kamis, 10 Januari 2019, Pkl 08. 30 WIB.

UJIAN  SKRIPSI

PROGRAM SARJANA MATEMATIKA

 Mhsw      .    : Iqbal Jundi Hammadi

NIM              : 14/364747/PA/16058

Hari /Tgl     : Kamis, 10 Januari 2019

Pukul            : 08.30 WIB

Ruang          : R. Sidang 2 Dep Mat L3

Tim Penguji :

 • Nanang Susyanto, M. Sc. Dr ( Pembimbing )
 • Indarsih, M. Si., Dr. (Ketua Tim Penguji)
 • Rudi Adha Prihandoko, S. Si., M. Si.
 • Nur Khusnussa’adah, S. Si., M. Sc

Info Akademik

Seminar TA I dan Ujian Akhir TA II

Pojok Mahasiswa