Seminar TA I a.n. Aisya Ulul Asmi dan Citranika Sejati Jum’at, 10 Juli 2020, 13.00 WIB

    Nama                 : Aisya Ulul Asmi

    Nomor Mhs.      : 16/398613/PA/17574

     Nama                 : Citranika Sejati

    Nomor Mhs.      : 16/395751/PA/17327

 

    Pembimbing      :  Imam Solekhudin, S.Si., M.Si. Ph.D. 

    Hari/tanggal      :  Jum’at, 10 Juli 2020

    Pukul                 :  13.00 WIB

   Tempat               :  Daring Pakai Webex

Info Akademik

Seminar TA I dan Ujian Akhir TA II

LinksAkreditasi