Seminar TA I a.n. Intan Fauziah Ramadhanti dan Annisa Rona Pertiwi Senin, 11 Januari 2021, 10.00 WIB

    Nama                 : Intan Fauziah Ramadhanti

    Nomor Mhs.      : 17/412721/PA/18040

    Nama                 : Annisa Rona Pertiwi

    Nomor Mhs.      : 17/414648/PA/18148

    Pembimbing      : Indarsih, S.Si, M.Si., Dr.

    Hari/tanggal      :  Senin, 11 Januari 2021

    Pukul                 :  10.00-12.00 WIB

   Tempat               :  Daring Pakai Webex

 

Info Akademik

Seminar TA I dan Ujian Akhir TA II

LinksAkreditasi