Seminar TA I a.n. Khadlirotul Yusro Q.A dan Franciskus Xaverius Surya Agung Senin, 11 Januari 2021, 09.00 WIB

    Nama                        : Khadlirotul Yusro Q.A

    Nomor Mhs.            : 17/409500/PA/17807

    Pembimbing I         : Supama, Drs., M.Si., Dr., Prof.

    Pembimbing II        : Dewi Kartika Sari, S.Si., M.Sc., Ph.D.

    Nama                       : Franciskus Xaverius Surya Agung

    Nomor Mhs.            : 17/412718/PA/18037

    Pembimbing I         : Supama, Drs., M.Si., Dr., Prof.

    Hari/tanggal            : Senin, 11 Januari 2021

    Pukul                       : 09.00-11.00 WIB

   Tempat                     : Daring Pakai Webex

 

Info Akademik

Seminar TA I dan Ujian Akhir TA II

LinksAkreditasi