Seminar TA I a.n. Mivo Ardiyantaka, Fatimah Az-Zahra dan Sintia Aurida 17 Januari 2023 Jam 09.00 WIB

Nama                   : Mivo Ardiyantaka

NIM                    : 19/442575/PA/19324

Pukul                   : 09.00 WIB

Nama                   : Fatimah Az-Zahra

NIM                    : 19/440075/PA/19064

Pukul                   : 10.00 WIB

Nama                   : Sintia Aurida

NIM                     : 19/442582/PA/19331

Pukul                   : 11.00 WIB

Pembimbing        : Prof. Dr. Dra. Salmah, M.Si.

Hari/Tanggal       : Selasa, 17 Januari 2023

Tempat                : Ruang Sidang Dep. Matematika Lt. 1

Info Akademik

Seminar TA I dan Ujian Akhir TA II

LinksAkreditasi