Seminar TA I a.n. Muhammad Faiz Zulfan Sholihin Senin, 11 Januari 2021, 10.00 WIB

    Nama                     : Muhammad Faiz Zulfan Sholihin

    Nomor Mhs.      : 15/383335/PA/16995

    Pembimbing  I   :  Yeni Susanti, S.Si., M.Si.,Dr. rer.nat.

    Pembimbing II   :  Iwan Ernanto, S.Si., M.Sc.

    Hari/tanggal       :  Senin, 11 Januari 2021

    Pukul                 :  10.00 – 11.00 WIB

   Tempat                :  Daring Pakai Webex

Info Akademik

Seminar TA I dan Ujian Akhir TA II

LinksAkreditasi