Seminar TA I a.n. Rasyidiana Hamiidyawati, Amelia Firdaus dan Eliana Utomo 10 Januari 2022 Jam 10.00 WIB

Nama                     : Rasyidiana Hamiidyawati

NIM                       : 18/427679/PA/18639

Pukul                     : 10.00 WIB

Nama                     : Amelia Firdaus

NIM                       : 18/424255/PA/18360

Pukul                     : 11.00 WIB

Nama                     : Eliana Utomo

NIM                       : 18/430341/PA/18854

Pukul                     : 12.00 WIB

Pembimbing         : Dr. Dwi Ertiningsih S.Si, M.Si.

Hari/Tanggal        : Senin, 10 Januari 2022

Tempat                  : Daring (link menyusul)

Info Akademik

Seminar TA I dan Ujian Akhir TA II

LinksAkreditasi