Seminar TA I An. Adryan Wiradinata dkk. Jumat 20 Desember 2019, Pukul 09.00 WIB

  1. Nama    :  Adryan Wiradinata

          Nomor Mhs.      : 16/39861/PA/17573

      2. Nama : Hanin Nyssa Mifta Amany

          Nomor Mhs.      : 16/398625/PA/17586

          Pembimbing      :  Al. Sutjijana, M. Sc., Dr.

Pelaksanaan Seminar TA I

    Hari/tanggal      :  Jumat, 20 Desember 2019

    Pukul                   :  08.30 – 11.00 WIB

   Tempat                 :  R. Sidang Dep. Mat L1

Info Akademik

Seminar TA I dan Ujian Akhir TA II

LinksAkreditasi