Seminar TA I 3 SKS an. Miranti Nabiylah, Rabu 9 Januari 2019, Pkl. 10.15 WIB

UJIAN  PRESENTASI TA I 3 SKS

PROGRAM SARJANA MATEMATIKA

 

Mhsw      .    : Miranti Nabiylah

NIM             : 14/365045/PA/16085

Hari /Tgl      : Rabu, 9 Januari 2019

Pukul           : 10.15 WIB

Ruang          : R. Sidang 2 Dep Mat

PEMBIMBING ;

Irwan Endrayanto, M. Sc., Dr.

Info Akademik

Seminar TA I dan Ujian Akhir TA II

LinksAkreditasi