Ujian TA Miranti Nabliyah, Kamis 31 Januari 2019 11.00 WIB

Ujian TA

Nama                        : Miranti Nabiylah

NIM                           : 14/365045/PA/16085

Hari/Tanggal           : Kamis, 31 Januari 2019

Pukul                         : 11.00 WIB

Ruang                       : Ruang Seminar 2 Departemen Matematika Lantai 3

Penguji                     :

        1. Irwan Endrayanto, M. Sc., Dr. ( Pembimbinga)

       2. Dwi Ertiningsih, S. Si., M. Si ( KEtua Penguji )

       3. Solikhatun, M. Si., Dr.

       4. Ari Dwi Hartanto, S. Si., M. Sc

Info Akademik

Seminar TA I dan Ujian Akhir TA II

LinksAkreditasi