Seminar TA I An. Adryan Wiradinata dkk. Jumat 20 Desember 2019, Pukul 09.00 WIB

 1. Nama    :  Adryan Wiradinata

          Nomor Mhs.      : 16/39861/PA/17573

      2. Nama : Hanin Nyssa Mifta Amany

          Nomor Mhs.      : 16/398625/PA/17586

          Pembimbing      :  Al. Sutjijana, M. Sc., Dr.

Pelaksanaan Seminar TA I

    Hari/tanggal      :  Jumat, 20 Desember 2019

    Pukul                   :  08.30 – 11.00 WIB

   Tempat                 :  R. Sidang Dep. Mat L1

Seminar TA I An. Annisa Fitri Maghfiroh Harvyanti, Kamis 19 Desember 2019, Pukul 13.00 WIB

 1. Nama                  :  Annisa Fitri Maghfiroh Harvyanti

          Nomor Mhs.      :  16/405692/PA/17634

          Pembimbing      :  Dwi Ertiningsih, S. Si., M. Si

 1. Nama                   : Klatenia Selawati

          Nomor Mhs.      ; 16/394171/pa/17262

          Pembimbing      :  Ch. Rini Indrati, M. Si., Dr., Prof

    Hari/tanggal      :  Kamis, 19 Desember 2019

    Pukul                :  13.00 – 15.30 WIB

   Tempat               :  R. Sidang 2  Dep. Mat L3

Defense, Islahul Azam, Friday, December 13, 2019, 08.30 AM

Undergraduate Thesis

Undergraduate Programme of Mathematics

 

Name          : Islahul Azam

Number      : 13/347984/PA/15412

Day/Date    : Friday, December 13, 2019

Time           : 08.30 AM

Room          : Seminar Room 2 Dept.of Math. 3 rd Floor

 

Examiner    :

 1. Sumardi, M. Si., Dr. ( Supervisor )
 2. Solikhatun, M. Si., Dr. ( First examiner )
 3. Indarsih, M. Si., Dr..
 4. Hadrian Andradi, S. Si., M. Sc.

Defense, Widjati Restu Putriana, Fridday, 6 Desember 2019, 08.00 AM

Undergraduate Thesis

Undergraduate Programme of Mathematics

 

Name          : Widjati Restu Putriana

Number      : 15/379652/PA/16710

Day/Date   : Fridday, 6 Desember 2019

Time           : 08.00 AM

Room          : Seminar Room Dept.of Math. 1 rd Floor

 

Examiner    :

 1. Indarsih M. Si., Dr. ( Supervisor )
 2. Sumardi, M. Si., Dr. ( First examiner )
 3. Imam Solekhudin, M. Si., Dr..
 4. Yeni Susanti, M. Si. Dr.

Seminar TA I : Kamis 28 Nopember 2019, Pukul 11.00-14.00 WIB

 1. Nama                 :  Krishna  Zada

           Nomor Mhs.       : 16/398629/PA/17590

           Pukul                   : 11.00 – 12.00 WIB

     2,  Nama                :  Niswah Qonita

          Nomor Mhs.       : 16/398634/PA/17595

          Pukul                   : 12.00 – 13.00 WIB

 1. Nama                :  Agista Surya Bawana

           Nomor Mhs.      : 16/394159/PA/17250

           Pukul                   : 13.00 – 14.00 WIB

 

Hari/tanggal           : Kamis / 28 Nopember 2019

Tempat                    : Ruang Sidang  Dept. Matematika Lantai I

Pembimbing           : Yeni Susanti, M.Si., Dr.

Info Akademik

Seminar TA I dan Ujian Akhir TA II

Akreditasi